วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รัน Multiple instances สำหรับ Coova-Chilli 1.3.0

สวัสดีกันอีกครั้งสำหรับบล็อกประสบการณ์ดีๆ ของการใช้งาน OpenSource เซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ผู้เขียนได้วุ่นวายกับการแก้ไข PAGE ERROR 404 บนBlogSpot ตามลิงค์ที่แปะไว้ให้แล้ว http://www.thaiseoservices.com/2014/02/page-error-404-blogspot.html แต่วันนี้รายงาน PAGE ERROR 404 ยังมีมาอีกถึงหลายร้อยหน้า คงต้องใช้เวลาแก้กันใหม่อีกรอบหนึ่ง ส่วนวิธีการจะได้รวบรวมเป็นเอกสารกันไว้ให้ศึกษากันอีกครั้งหนึ่ง

มาวันนี้ผู้เขียนจะพาวกกลับมาที่วิธีการ "รัน Multiple instances สำหรับ Coova-Chilli 1.3.0" กัน ทำไมต้องรันโปรแกรม Coova-Chilli หลายๆ instances โดยปกติ ในหนึ่ง instance จะรันโปรแกรม Coova-Chilli เพียงแค่เน็ตเวิร์คเดียว กรณีที่เราจะทดสอบนี้มีการสร้างเน็ตเวิร์คถึง 3 เน็ตเวิร์ค หรือ 3 Vlans ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นต้องรัน Coova-Chilli 3 ครั้งด้วย

 
VLAN 11 --/usr/local/etc/chilli/eth1.11
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.11/chilli.conf
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.11/main.conf
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.11/local.conf
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.11/hs.conf

VLAN 12 --/usr/local/etc/chilli/eth1.12
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.12/chilli.conf
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.12/main.conf
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.12/local.conf
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.12/hs.conf

VLAN 13 --/usr/local/etc/chilli/eth1.13
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.13/chilli.conf
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.13/main.conf
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.13/local.conf
       --/usr/local/etc/chilli/eth1.13/hs.conf

ตัวอย่างไฟล์คอนฟิกของ VLAN 11
# cat /usr/local/etc/chilli/eth1.11/chilli.conf
include /usr/local/etc/chilli/eth1.11/main.conf
include /usr/local/etc/chilli/eth1.11/hs.conf
include /usr/local/etc/chilli/eth1.11/local.conf
ipup=/usr/local/etc/chilli/up.sh
ipdown=/usr/local/etc/chilli/down.sh

# cat /usr/local/etc/chilli/eth1.11/main.conf
cmdsocket    /usr/local/var/run/chilli.eth1.11.sock
unixipc     chilli.eth1.11.ipc
pidfile     /usr/local/var/run/chilli.eth1.11.pid
net       192.168.11.0/255.255.255.0
uamlisten    192.168.11.254
uamport     3110
dhcpif     eth1.11
uamallowed   "192.168.11.0/24,192.168.1.0/24"
domain "lan110"
dns1 "192.168.11.254"
dns2 "192.168.11.254"
uamhomepage http://192.168.11.254:3120/prelogin
wwwdir /usr/local/etc/chilli/www
wwwbin /usr/local/etc/chilli/wwwsh
uamuiport 4110
locationname "PG vlan 110"
radiuslocationname "PG_vlan_110"
radiuslocationid "isocc=,cc=,ac=,network=Coova,"

# cat /usr/local/etc/chilli/eth1.11/hs.conf
radiusserver1  "127.0.0.1"
radiusserver2  "127.0.0.1"
radiussecret  "testing123"
radiusauthport 1812
radiusacctport 1813
uamserver    "https://192.168.11.254/cgi-bin/hotspotlogin.cgi"
radiusnasid   "nas120"
papalwaysok
uamaliasname "pg2 vlan110"

ส่วนสคริปที่ใช้ทำการเริ่มการทำงานก็เป็น /usr/local/etc/init.d/chilli โดยให้คอมเมนท์สองบรรทัดนี้ เพราะเราไม่ต้องการให้เครื่องมือของ Coova-Chilli สร้างคอนฟิกใหม่ทุกครั้งที่เริ่มการทำงาน 
#writeconfig
#radiusconfig
ผู้เขียนทดลองสตาร์ทเซอร์วิส ปรากฏว่า VLAN 11 ทำงานได้สมบูรณ์ แต่ VLAN 12 และ VLAN 13 ไม่ทำงาน ผู้เขียนเลยเพิ่มคำสั่ง sleep 10 เข้าไปที่ก่อนบรรทัดสุดท้ายของ start รูทีนก็สามารถสตาร์ทเซอร์วิสได้ครบทุก VLANs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น