วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

ติดตั้ง Freeradius บนเครื่อง ClearOS 6.4 และคอนฟิกเชื่อมต่อกับ LDAP บน Zimbra Community 8.04

สวัสดีครับแฟนๆ ชาวs-techthai.com ศูนย์รวมเรื่องราวการรวบรวมประสบการณ์ OpenSource ของเรา Thai Prosperous IT หลังจากที่ผู้เขียนเคยกล่าวถึงเทคนิคการสร้าง เรียนรู้การสร้างจุมล่าร์ 2.5 โมดูลกันดีกว่า เริ่มด้วย HelloWorld บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้บริการ เช่ารถตู้ vip ของผู้เขียนมาแล้ว ผู้เขียนตั้งใจว่าจะแนะนำวิธีการเขียนโมดูลจุมล่าร์ พวก PAYSBUY สำหรับใช้รับชำระเงินออนไลน์ มาฝากกันตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบและรวบรวมข้อมูล สำหรับการติดตั้ง Freeradius บนเครื่อง ClearOS 6.4 และคอนฟิกเชื่อมต่อกับ LDAP บน Zimbra Community 8.04 ผู้เขียนได้ทดลองและทดสอบบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนนำไปใช้งานจริง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับส่งงานในงวดงานถัดไป การคอนฟิกนั้นทำได้ไม่ยาก เราไปดูกันเลยครับ

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งซอฟต์แวร์ FreeRadius
 
/usr/bin/sudo /user/sbin/wc-yum -i app-radius
/usr/bin/python -u /usr/sbin/wc-yum -i app-radius

clearos-clients.conf
client 127.0.0.1 {
secret = testing123
shortname = localhost
}

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่า LDAP เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับ Zimbra Community 8.04
 

server = "192.168.200.236"
#identity = "cn=admin,o=My Org,c=UA"
identity = “uid=zimbra,cn=admins,cn=zimbra”
#password = mypass
password = xxxxxxxx
#basedn = "o=My Org,c=UA"
basedn = "ou=people,dc=tpit,dc=co,dc=th"
filter = "(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})"

ขั้นตอนที่ 3 การดูค่ารหัสผ่านบน LDAP ของ Zimbra Community 8.04
 

su zimbra
zmlocalconfig -s | grep zimbra_ldap_password
zimbra_ldap_password=xxxxxxxx

จากนั้นนำค่า zimbra_ldap_password ไปใส่แทน xxxxxxx บน password ข้างบน ขั้นตอนที่ 4 ต้องแก้ไขไฟล์ default คอนฟิกของ LDAP ในส่วนของ authorize {ldap},authenticate{ Auth-Type LDAP { ldap} } และให้แก้คอมเมนต์ของไฟล์ clearos-user
 
From:
DEFAULT LDAP-Group != "allusers", Auth-Type := Reject

To:
#DEFAULT LDAP-Group != "allusers", Auth-Type := Reject

เป็นอันสิ้นสุดวิธีการติดตั้ง Freeradius ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก และผู้เขียนหวังว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีในส่วนของการนำ Freeradius เชื่อมต่อกับ mysql server มานำเสนอกันในครั้งต่อๆ ไปอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น