วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

PHP กับการลองใช้งานคลาส Klogger เพื่อบันทึกข้อมูลล็อกไฟล์

กลไกสำคัญอันหนึ่งในการบันทึกขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม หรือใช้สำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมก็คือการบันทึกล็อกไฟล์(log files) แต่การที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมเปิดปิดไฟล์ หรือสร้างไดเรคทอรี่ใหม่ หรือเริ่มศึกษากลไกทั้งหมดใหม่ย่อมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและต้องใช้เวลาศึกษาพอสมควร สำหรับวันนี้จะเป็นวิธีง่าย ๆ  ด้วย PHP กับการลองใช้งานคลาส Klogger เพื่อบันทึกข้อมูลล็อกไฟล์


ขั้นตอนที่ 1 ให้สร้างไฟล์ composer.json เพื่อทำการติดตั้งคลาส Klogger กัน


{
  "require": {
    "katzgrau/klogger": "dev-master"
  }
}

ขั้นตอนที่ 2 รันคำสั่งเพื่อติดตั้งโปรแกรม

composer require katzgrau/klogger:dev-master

ขั้นตอนที่ 3 สร้างโค๊ดง่าย ๆ สำหรับทดสอบโปรแกรม

<?php

require 'vendor/autoload.php';

$users = [
  [
    'name' => 'Kenny Katzgrau',
    'username' => 'katzgrau',
  ],
  [
    'name' => 'Dan Horrigan',
    'username' => 'dhrrgn',
  ],
];

$logger = new Katzgrau\KLogger\Logger(__DIR__.'/logs');
$logger->info('Returned a million search results');
$logger->error('Oh dear.');
$logger->debug('Got these users from the Database.', $users);
?>

ขั้นตอนที่ 4 ผลลัพธ์ของโค๊ดทดสอบ

[2018-02-02 19:38:12.418653] [info] Returned a million search results
[2018-02-02 19:38:12.418793] [error] Oh dear.
[2018-02-02 19:38:12.418872] [debug] Got these users from the Database.
  0: array(
    'name' => 'Kenny Katzgrau',
    'username' => 'katzgrau',
  )
  1: array(
    'name' => 'Dan Horrigan',
    'username' => 'dhrrgn',
  )
[2018-02-02 19:38:47.050623] [info] Returned a million search results
[2018-02-02 19:38:47.050779] [error] Oh dear.
[2018-02-02 19:38:47.050879] [debug] Got these users from the Database.
  0: array(
    'name' => 'Kenny Katzgrau',
    'username' => 'katzgrau',
  )
  1: array(
    'name' => 'Dan Horrigan',
    'username' => 'dhrrgn',
  )
ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้งานคลาส Klogger ได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญทำงานได้อย่างสะดวก ปราศจากบั๊ก ข้อดีของการใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด(open source) ก็เป็นอย่างนี้เอง เรื่องราวดี ๆ อย่างนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำในการให้บริการ เช่ารถตู้ขับเอง h1 ด้วยรถยนต์หรู Hyundai H1 Deluxe ตัวท็อปสุด ประตูไฟฟ้า พร้อมครุยส์คอนโทรล ลองสัมผัสนวัตกรรมวีไอทีต้องที่นี่เท่านั้น