วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ClearOS 6.4 สร้าง vlan โดยใช้คอมมานไลน์

สวัสดีอีกครั้งครับสำหรับ บล็อกดีๆ s-techthai.com รวบรวมประสบการณ์ดีๆ ของการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกส์ เซิร์ฟเวอร์ เรื่องราวของผู้เขียนจริงๆ แล้วน่าจะใช้คำว่า series กันดีกว่าเพราะผู้เขียนอยู่ในระหว่างการเตรียมขึ้นระบบใหม่ให้กับทางลูกค้าราชการ ผู้เขียนเคยแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเครื่องดับ ClearOS 6.4 ไฟดับ mysql server ไม่ทำงานมาครั้งนึงแล้วเมื่อไม่นานมานี้ แต่ครั้งนันเป็นลูกค้าบริษัทฯ http://www.credit-thai.com/2014/01/clearos-64-mysql-server.html

วันนี้ผู้เขียนจะสร้าง "ClearOS 6.4 สร้าง vlan โดยใช้คอมมานไลน์"


/etc/sysconfig/network-scripts

[root@system network-scripts]# cat ifcfg-eth1.11
DEVICE=eth1.11
TYPE="VLAN"
ONBOOT="yes"
USERCTL="no"
BOOTPROTO="static"
IPADDR="192.168.11.1"
NETMASK="255.255.255.0"
VLAN="yes"


[root@system network-scripts]# cat ifcfg-eth1.12
DEVICE=eth1.12
TYPE="VLAN"
ONBOOT="yes"
USERCTL="no"
BOOTPROTO="static"
IPADDR="192.168.12.1"
NETMASK="255.255.255.0"
VLAN="yes"


สั่งเริ่มต้นการทำงานของอินเทอร์เฟซโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

# ifup eth1.11
# ifup eth1.12 
# ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:F7:CB:9B:5C
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:2040 (1.9 KiB)
          Interrupt:20 Base address:0xec00

eth1.11   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:F7:CB:9B:5C
          inet addr:192.168.11.1  Bcast:192.168.11.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:368 (368.0 b)

eth1.12   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:F7:CB:9B:5C
          inet addr:192.168.12.1  Bcast:192.168.12.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:368 (368.0 b)

หรือสั่งยกเลิกการใช้งานอินเทอร์เฟซโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้
# ifdown eth1.11
# ifdown eth1.12
# ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:F7:CB:9B:5C
          UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:2040 (1.9 KiB)
          Interrupt:20 Base address:0xec00


ตามตัวอย่างผู้เขียนสร้าง VLAN 11 และ VLAN 12 ขึ้นมาโดยตั้งค่า ip address สำหรับ VLAN 11 เป็น 192.168.11.1/255.255.255.0 ส่วน VLAN 12 เป็น 192.168.12.1/255.255.255.0 

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2565 เวลา 03:59

    Casino online in Nigeria
    We https://access777.com/ use cookies to improve aprcasino your experiences and services at Casino Online. งานออนไลน์ With the right permissions, septcasino we can help you to place more  Rating: 5 · deccasino ‎1 vote · ‎Free · ‎Android · ‎Game

    ตอบลบ