วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ติดตั้ง Ubuntu Server 18.04.1 เสร็จแล้วต้องลงอะไรเพิ่มบ้าง

ติดตั้ง Ubuntu Server 18.04.1 เสร็จแล้วต้องลงอะไรเพิ่มบ้าง เป็นคำถามที่น่าสนใจ การที่ระบบปฎิบัติการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นใหม่ ตำแหน่งของไฟล์คอนฟิกก็เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงคำสั่งที่ใช้ในการบริหารจัดการแพ็คเกจก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย วันนี้จึงต้องพาไปแนะนำกัน


ขั้นตอนที่ 1 ต้องกำหนดค่าไฟล์คอนฟิกใหม่สำหรับการ์ดแลน ไฟล์นี้ให้เข้าไปแก้ไขที่ /etc/netplan


network:
  ethernets:
    eno1:
      addresses: []
      dhcp4: false
    eno2:
      addresses: []
      dhcp4: true
      optional: true
    eno3:
      addresses: []
      dhcp4: true
      optional: true
    eno4:
      addresses: []
      dhcp4: true
      optional: true
  version: 2
  bridges:
    br0:
      interfaces: [eno1]
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.31/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
หลังจากนั้นให้รันคำสั่ง
 #netplan apply

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตั้งค่า Repository ใหม่ ให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ sources.list

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security main universe
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main universe

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิกของ ssh ใหม่ให้ใช้งานเฉพาะคีย์สาธารณะในการล็อกอิน 

โดยทำการสร้างไฟล์ authorized_keys2  จากนั้นทำการแก้ไขคอนฟิกไฟล์ sshd_config ตามตัวอย่างด้านล่าง

< PubkeyAuthentication yes
> #PubkeyAuthentication yes
< AuthorizedKeysFile  .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
> #AuthorizedKeysFile  .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
< PasswordAuthentication no
> #PasswordAuthentication yes

ขั้นตอนที่ 4 ลงโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เดสท็อปสำหรับรีโมตเข้ามาควบคุมหน้าจอแบบกราฟฟิก โดยใช้ tightvncserver


#apt install xfce4 xfce4-goodies
#apt install tightvncserver

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งเวอร์ชวลแมชชีนแบบ KVM


#apt install qemu-kvm libvirt-clients libvirt-daemon-system bridge-utils virt-manager

 รวบรัดตัดความ เนื้อหานี้ค่อนข้างกระทัดรัด เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญจริง ๆในการเปิดการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยเฉพาะ ยิ่ง Ubuntu 18.04.1 Server ด้วยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายส่วนด้วยกันจากเวอร์ชั่นที่ผ่าน ๆ มา การแนะนำในวันนี้จึงขออนุญาตสั้น ๆ จริง ๆ บริการ gps tracker ต้องใช้งานที่บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที เท่านั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น