วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่องวุ่น ๆ กับเวบเซิร์ฟเวอร์ apache2 mod_rewriteเรื่องวุ่น ๆ กับเวบเซิร์ฟเวอร์ apache2 mod_rewrite หลาย ๆ ครั้่งที่สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้ากับการใช้งานเวบเซิร์ฟเวอร์ apache2 ผู้เขียนเองพอเจอปัญหาก็เข้า google ค้นหาสักครู่ก็แก้ปัญหาได้โดยไม่ยาก แต่พอนานวันเข้า ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกเอาละสิจำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วแก้ยังไง ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่มาของ "เรื่องวุ่น ๆ กับเวบเซิร์ฟเวอร์ apache2 mod_rewrite"

หากไม่ได้เปิดใช้งาน mod_rewrite อะไรจะเกิดขึ้น 

หากเปิดใช้งานสำเร็จ เวบไซต์ก็ทำงานปกติ


หลัก ๆ ของการเปิดใช้งานโมดูลที่เรียกว่า mod_rewrite ก็มีอยู่แค่ 3 ขั้นตอนด้วยกันไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลา

ขั้นตอนที่ 1 ต้องโหลดโมดูล mod_rewrite ให้เอนจิ้นของเวบ apache2 เองรู้จัก ขั้นตอนนี้ก็คือ


a2enmod rewrite

ขั้นตอนที่ 2 ต้องเข้าไปแก้ไขไฟล์คอนฟิกของตัวเวบเซิร์ฟเวอร์เอง โดยให้เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เข้าไป


<VirtualHost *:80>
  <Directory /var/www/html>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  . . .
</VirtualHost>

 ขั้นตอนที่ 3 ก็เป็นการสร้างไฟล์ .htaccess เข้าไปในโฟลเดอร์หลักของเวบเซิร์ฟเวอร์ ส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้ผู้เขียนคัดลอกเอาจากไฟล์ตัวอย่างนั่นเอง จากนั้นอย่าลืมโหลดเวบเซิร์ฟเวอร์ใหม่

service apache2 reload

แค่นี้ก็เป็นอันสิ้นสุดวิธีการทำงานกับ apache2 mod_rewrite ผลงานดี ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานจากบจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที นั่นเอง ผู้นำด้านการให้บริการรถเช่าผู้บริหาร มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น