วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รันโปรแกรมสคริป php อัตโนมัติ สำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์ TCP ฉบับเซียน

ผู้เขียนเคยแนะนำวิธีการ สร้าง PHP ทำหน้าที่เป็น TCP server รองรับจำนวนลูกข่ายมากกว่า 10 เครื่องพร้อมกัน โดยโปรแกรมจะทำงานในโหมดโฟร์กราวด์(foreground) คือหากปิดหน้าต่างหรือปิดเทอร์มินอลโปรแกรมก็หยุดทำงาน จากนั้นผู้เขียนได้พัฒนาให้ทำงานในโหมดแบ็กกราวด์(background)ดีขึ้นมาหากปิดเทอร์มินอลโปรแกรมก็ยังทำงานได้ดีอยู่ จากนั้นก็สร้าง cron ให้ทำงานทุก ๆ 5-10 นาทีเพื่อตรวจสอบดูว่าหากโปรแกรมสคริปหยุดทำงาน ก็ให้สตาร์ทเซอร์วิสใหม่ การรันโปรแกรมสคริป php ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ หากเราหยุดโปรแกรมโดยการฆ่าโฟรเซส(kill process)บางครั้งโปรแกรมก็ไม่สามารถสตาร์ทได้ใหม่ในทันใด
socket_bind() failed: reason: Address already in use
ปํญหาที่พบเจอก็คือข้อผิดพลาด "Address already in use" วิธีแก้ของผู้เขียนก็คือรอเวลาระหว่างการรีสตาร์ทเซอร์วิสให้นานขึ้น แต่การรอเพื่อจะสตาร์ทเซอร์วิสใหม่นานถึง 5-10 นาที ข้อมูลที่ต้องการติดต่อระหว่างนั้นก็จะหายไปหรือปิดเซอร์วิสการให้บริการชั่วคราว นับเป็นปัญหาหนึ่งของการให้บริการ

ผู้เขียนเคยใช้งานโปรแกรมควบคุมเซอร์วิสให้ทำงานอยู่ตลอดเวลา  ไม่ต้องเสียน้ำตากับการรันโปรแกรมสคริป php อัตโนมัติ supervisor แบบมืออาชีพ ซึ่งเซอร์วิสนี้พบว่าทำงานได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะการควบคุมคิวการทำงาน(beanstalk)

ครั้งนี้จะนำมาประยุกต์ให้ใช้ทำงานร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรันโปรแกรมสคริป php อัตโนมัติ สำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์ TCP ฉบับเซียน


ขั้นตอนที่ 1 หากยังไม่เคยใช้งานโปรแกรม supervisor แนะนำให้กลับไปอ่านบทความ ไม่ต้องเสียน้ำตากับการรันโปรแกรมสคริป php อัตโนมัติ supervisor แบบมืออาชีพ ก่อน สำหรับขั้นตอนนี้ให้เพิ่มคอนฟิกไฟล์ตามตัวอย่าง

 [program:ywt6035v2]
command=bash -c "ulimit 10000; exec /usr/bin/php /var/www/ywt7035v2/ywt7035v2.php"       ; the program (relative uses PATH, can take args)
process_name=%(program_name)s ; process_name expr (default %(program_name)s)
numprocs=1          ; number of processes copies to start (def 1)
directory=/tmp        ; directory to cwd to before exec (def no cwd)
umask=022           ; umask for process (default None)
priority=999         ; the relative start priority (default 999)
autostart=true        ; start at supervisord start (default: true)
startsecs=1          ; # of secs prog must stay up to be running (def. 1)
startretries=3        ; max # of serial start failures when starting (default 3)
;autorestart=unexpected    ; when to restart if exited after running (def: unexpected)
autorestart=true    ; when to restart if exited after running (def: unexpected)
exitcodes=0,2         ; 'expected' exit codes used with autorestart (default 0,2)
stopsignal=QUIT        ; signal used to kill process (default TERM)
stopwaitsecs=10        ; max num secs to wait b4 SIGKILL (default 10)
;stopasgroup=false       ; send stop signal to the UNIX process group (default false)
;killasgroup=false       ; SIGKILL the UNIX process group (def false)
;user=chrism          ; setuid to this UNIX account to run the program
;redirect_stderr=true     ; redirect proc stderr to stdout (default false)
;stdout_logfile=/a/path    ; stdout log path, NONE for none; default AUTO
;stdout_logfile_maxbytes=1MB  ; max # logfile bytes b4 rotation (default 50MB)
;stdout_logfile_backups=10   ; # of stdout logfile backups (default 10)
;stdout_capture_maxbytes=1MB  ; number of bytes in 'capturemode' (default 0)
;stdout_events_enabled=false  ; emit events on stdout writes (default false)
;stderr_logfile=/a/path    ; stderr log path, NONE for none; default AUTO
stderr_logfile_maxbytes=1MB  ; max # logfile bytes b4 rotation (default 50MB)
stderr_logfile_backups=10   ; # of stderr logfile backups (default 10)
;stderr_capture_maxbytes=1MB  ; number of bytes in 'capturemode' (default 0)
;stderr_events_enabled=false  ; emit events on stderr writes (default false)
;environment=A="1",B="2"    ; process environment additions (def no adds)
;serverurl=AUTO        ; override serverurl computation (childutils)
ปัญหาการรีสตาร์ทเซอร์วิสสำหรับสคริปของ php ได้ถูกแก้ไขโดยใช้แบทไฟล์(bash file) ครอบไว้อีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการหยุดการทำงานของสคริป php แต่ยังค้างพอร์ตไว้อีกระยะหนึ่ง ทำให้เซอร์วิสลูกใหม่ไม่สามารถสตาร์ทได้ทันที

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการโหลดเซอร์วิสให้ทำงานขึ้นมาใหม่ และดำเนินการตรวจสอบว่าสคริป php ของเราทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอน

/etc/init.d/supervisor reload
สำหรับการตรวจสอบเซอร์วิสว่าทำงานหรือไม่ให้ใช้คำสั่ง supervisorctl
#supervisorctl
pheanstalkget          STARTING
ywt2035v2            STARTING
ywt3035v2            STARTING
ywt4035v2            STARTING
ywt6035v2            STARTING
ywt7035v2            STARTING
supervisor> 
หรือคำสั่ง status
supervisor> status
pheanstalkget          RUNNING  pid 19998, uptime 0:01:37
ywt2035v2            RUNNING  pid 19467, uptime 0:41:05
ywt3035v2            RUNNING  pid 19468, uptime 0:41:05
ywt4035v2            RUNNING  pid 19999, uptime 0:01:22
ywt6035v2            RUNNING  pid 19985, uptime 0:03:20
ywt7035v2            RUNNING  pid 19925, uptime 0:03:56
จากคำสั่ง status จะเห็นได้ว่าเซอร์วิส uptime นานที่สุดแค่า 41.05 นาที ส่วนเซอร์วิสอื่น ๆ ก็เพิ่งจะทำงานได้ไม่นาน หากการหยุดทำงานในแต่ละครั้งกินเวลาถึง 5-10 นาทีแบบเดิม ข้อมูลที่สูญหายไปในแต่ละวันย่อมมากเกินกว่าค่าที่จะรับได้

จากการทดลองรันโปรแกรม supervisorctl สำหรับควบคุมโปรแกรมสคริป php พบว่าต้องเพิ่มบรรทัดในส่วนการเรียกใช้งานแอดเดรสใหม่ด้วยตามสคริปที่แนบให้ ให้เพิ่มก่อนถึงบรรทัด socket_bind()
// modified to correct Address already in use
    if (!socket_set_option($server, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)){
        echo "socket_set_option() failed: reason: ".socket_strerror(socket_last_error())."\n";
    }
ดังนั้นการรันโปรแกรมสคริป php อัตโนมัติ สำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์ TCP ฉบับเซียน จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุด ข้อสำคัญเนื้อหาบทความดี ๆ อย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริการเวบไซต์ thai-gpstracker.com ผู้นำ รู้ลึก รู้จริง ด้านการให้บริการระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์ บริหารงานโดยทีมงานวิศวกรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น