วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

คัดลอกพาร์ติชั่นอิมเมจ Ubuntu server ใหม่โดยใช้ lvm

บทความเมื่อครั้งก่อน วิธีการสำรองพาร์ติชั่นแบบ logical volumn management(lvm) โดยใช้ snapshot มาในวันนี้ ผู้เขียนจะพาไปแนะวิธีการคัดลอกพาร์ติชั่นอิมเมจ โดยระบบปฏิบัติการที่ใช้คือเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu นั่นเอง การทำงานที่อาศัยการทดลองและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง ย่อมสร้างความปลอดภัยให้ข้อมูลรวมถึงความน่าเชื่อถือของการให้บริการ(service availability)

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบพาร์ติชั่นเดิมกันก่อนว่ามีข้อมูลใดอยู่บ้าง และต้องการคัดลอกอิมเมจจากพาร์ติชั่นไหน จากตัวอย่างเราต้องการคัดลอกพาร์ติชั่น vm2_01 ขนาดข้อมูล 30 GBytes นั่นเอง อยู่ในกลุ่มโวลลุ่ม innova-vg โดยใช้คำสั่ง lvs

# lvs
 LV      VG    Attr    LSize  Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
               
 root     innova-vg -wi-ao---- 19.08g                  
 swap_1    innova-vg -wi-ao---- 35.95g                  
 vm2_01    innova-vg -wi-ao---- 30.00g                  
 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้าง snapshot สำหรับพาร์ติชั่นที่ต้องการคัดลอก คำสั่งนี้สามารถทำได้โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้ lvcreate นั่นเอง -L หมายถึง ขนาดของอิมเมจใหม่ -s หมายถึงสร้าง snapshot -n หมายถึงชื่อของอิมเมจใหม่ ตามด้วยพาร์ติชั่นที่ต้องการคัดลอก

#lvcreate -L30G -s -n vm2_01_snapshot innova-vg/vm2_01

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากคัดลอก snapshot ได้แล้วก็เป็นขั้นตอนการสำรองข้อมูลของอิมเมจใหม่ที่สร้างขึ้นมานั่นเอง คำสั่งที่ใช้ก็คือ คำสั่ง dd ต้องใช้เวลาสักพักขึ้นอยู่กับขนาดของอิมเมจ


#dd if=/dev/innova-vg/vm2_01_snapshot of=/mnt/usb/vm2_04_ubuntu

ขั้นตอนที่ 4 เป็นการนำอิมเมจใหม่ที่ได้ทำการสำรองข้อมูลไว้ เพื่อใช้เป็นการสร้างพาร์ติชั่นใหม่ ขั้นตอนนี้ทำได้ไม่ยาก ต้องใช้เวลา  คำสั่งแรกเป็นการสร้างพาร์ติชั่นอิมเมจโดยใช้คำสั่ง lvcreate จากนั้นคัดลอกข้อมูลไปยังพาร์ติชั่นใหม่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้คำสั่ง dd



#lvcreate -n vm2_04_ubuntu -L30G innova-vg
#dd if=/mnt/usb/vm2_04_ubuntu of=/dev/innova-vg/vm2_04_ubuntu
หรือหากต้องการดูว่าคำสั่ง dd ทำงานได้กี่เปอร์เซนต์ก็ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
#dd if=/mnt/usb/vm2_04_ubuntu | pv -s 2G | dd of=/dev/innova-vg/vm2_04_ubuntu bs=4096
ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนสุดท้าย ให้ลบ snapshot ที่ได้สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 2 ออก

#lvremove /dev/innova-vg/vm2_01_snapshot

สรุปว่าการคัดลอกพาร์ติชั่นอิมเมจ Ubuntu server ใหม่โดยใช้ lvm สามารถทำได้โดยขั้นตอนง่าย ๆ ข้างต้นไม่ต้องปิดเครื่องหรือออฟไลน์เพื่อดำเนินการด้วย แน่นอนที่สุดความน่าเชื่อถือของการให้บริการจะมีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเอง บทความดี ๆ เหล่านี้จะไม่สามารถดำเนินการได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำด้านการให้บริการระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน พร้อมกันนี้เตรียมพบกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ติดตั้งได้กับรถบรรทุกทุกทุกประเภท แม่นยำระดับสูงกว่ามาตรฐานโรงงาน เพื่อผู้ประกอบการขนส่งตัวจริงโดยเฉพาะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น